XIII KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY MacLawye® DEBATA KANDYDATÓW
2 marca 2021 r.
godz 18:00
XIII KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY MacLawye® DEBATA KANDYDATÓW
2 marca 2021 r.
godz 18:00
2 marca 2021 r. godz 18:00 DEBATA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA NACZELNEJ RADY ADWOKCKIEJ Przewiń

Adwokaci nie milczcie

Adwokaci nie milczcie
Wojciech Sawiński

Rządy PiS to trudne czasy dla polskiej demokracji. Czym szybciej wzrasta społeczna obojętność na łamanie Konstytucji, tym bardziej spadają szanse obywatela w potencjalnym starciu z państwem. W tym momencie przedstawiciele wszystkich środowisk prawniczych muszą solidarnie opowiedzieć się po stronie obywatelek oraz obywateli i stanowczo żądać zaprzestania prac parlamentarnych nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym.

Zanim jeszcze podjąłem decyzję o kierunkach swojego rozwoju zawodowego, zdawałem sobie sprawę, że z profesji adwokata płynie zdecydowanie więcej odpowiedzialności, niż przywilejów. Wykonywanie tego zawodu to nie honory, a ciężka praca.

Nie wszyscy mają tego świadomość, ale wykonywanie obowiązków adwokata nie sprowadza się do noszenia garnituru i wykonywania mechanicznych czynności przez osiem godzin dziennie, od poniedziałku do piątku.

Zgodnie z Konstytucją, samorząd adwokacki istnieje w interesie publicznym i tego interesu musi pilnie strzec. Oprócz udzielania pomocy prawnej, każdy adwokat powinien współdziałać w kształtowaniu i stosowaniu prawa. Każdy adwokat musi współdziałać w ochronie praw i wolności obywatelskich.

W obecnej sytuacji politycznej wszelka bierność pozostaje w całkowitej sprzeczności z interesem publicznym.

Nawet od najważniejszych przedstawicieli polskiej adwokatury zdarza się słyszeć, że wszyscy pozostajemy bezradni w obliczu kryzysu polskiej demokracji i bezpardonowych ataków rządzących na dotychczas nam znany system państwa prawa. Pamiętajmy jednak – w przyszłości wszyscy zostaniemy rozliczeni za rok 2017. Adwokaci są ostatnimi, którzy w tak trudnych czasach mogą chować głowę w piasek.

Jako aplikant adwokacki przygotowujący się do wykonywania zawodu adwokata jestem przekonany, że obowiązkiem członków polskiej palestry jest zdecydowane zaangażowanie w szeroko rozumianą politykę. Obowiązek ten dotyczy nie tylko reprezentujących nasz samorząd. Aktywności oczekuję szczególnie od moich rówieśników. Aplikanci są bowiem najlepszym dowodem na to, że w działalności naszego środowiska pieniądze są na ostatnim miejscu (zdziwionych odsyłam do ogólnodostępnych statystyk i średniej wysokości wynagrodzenia za pracę aplikanta).

Jestem świadomy, że zarówno moim czytelnikom, jak i części środowiska z którego się wywodzę, przekonanie o konieczności angażowania się w politykę może wydawać się mocno kontrowersyjne. Wszak dziś tak łatwo być posądzonym o „antypolskość” i otrzymać łatkę resortowego dziecka, komunisty, czy totalnej opozycji. Nie wydaje mi się jednak, żeby społeczeństwo oczekiwało od adwokatów bezstronności, tak jak to jest w przypadku sędziów. Z racji wykonywanego zawodu i wyznawanych od wielu lat wartości nie możemy być mediatorami w relacjach „jednostka – państwo”, a tym bardziej jedynie biernymi obserwatorami. Zawsze powinniśmy stać po stronie obywateli. Zwłaszcza teraz, gdy ich interesy są poważnie zagrożone przez uchwalane prawo.

Wyraz wartościom, w które jako prawnicy nadal bezwzględnie wierzymy, powinniśmy dawać poprzez czynny udział w debacie publicznej. Każdy z nas ma nie tylko prawo – ale obowiązek zabrania głosu w toczących się dyskusjach. Starajmy się w nich spełniać opiniotwórczą rolę – tak na płaszczyźnie ogólnopolskiej, jak i w pomniejszych gronach.

Mam świadomość, że za takie wystąpienia każdy z nas może zapłacić swoją cenę. Najniższą jest zwyczajne niezrozumienie ze strony naszych kolegów, sporej części społeczeństwa i oczywiście przedstawicieli władzy państwowej. Jako aktywny użytkownik mediów społecznościowych, czy z racji prowadzenia autorskiego bloga, sam dość często spotykam się z – delikatnie mówiąc – nieprzychylnymi opiniami. To jednak nie powinno zwalniać nas z najważniejszego dziś obowiązku, polegającego na rzetelnym informowaniu społeczeństwa o uchwalanym prawie i jego skutkach.

Nieprzypadkowo piszę o „informowaniu” a nie edukacji, czy uświadamianiu. Każdy kto zdał pierwszy semestr studiów prawniczych z pewnością wie, że dzisiejsze problemy ustrojowe nie mają charakteru skomplikowanego sporu prawnego. W obliczu sytuacji, w której rządzący deliberują nad tym czy 2+2 naprawdę równa się 4, dość łatwo zniechęcić się i milczeć, usprawiedliwiając swoją bierność niską świadomością prawną społeczeństwa.

Jako absolwent najstarszego wydziału prawa w Polsce i członek samorządu zawodowego mogącego poszczycić się wspaniałą historią, wartościami i dokonaniami staram się unikać protekcjonalnego tonu, o który łatwo posądzić prawników. Nie zawsze mi się to udaje, czego potwierdzeniem nierzadko też bywa mój blog. Przestałem jednak oczekiwać, że każdy w tym kraju będzie przy kawie czytał Konstytucję, a do śniadania Dziennik Ustaw. W pełni rozumiem i toleruję oczekiwania dużej części naszego społeczeństwa. Sam już jestem zmęczony polityką i wcale nie dziwie się, że tak wiele z nas dziś dystansuje się od problemów państwa. Jednak aby obywatelki i obywatele mogli żyć w komforcie, jaki bez wątpienia zapewnia dystans od polityki, to przede wszystkim my – przedstawiciele zawodów prawniczych – musimy dołożyć wszelkich starań, by spokój nie zamienił się w letarg. Żeby pobudką z nieprzytomności nie był kubeł zimnej wody. To między innymi na nas dzisiaj spoczywa odpowiedzialność za przyszłość demokratycznego państwa prawa.

Wojciech Sawiński

aplikant adwokacki

Kraków

Kolega Wojciech Sawiński jest aplikantem adwokackim Krakowskiej Izby Adwokackiej – mamy nadzieję, że dołączy do grona stałych autorów MacLawye®’a

jmm

źródło:

http://wojciechsawinski.natemat.pl/

Poprzedni
Następny
Od góry

Do Debaty Kandydatów na stanowisko Prezesa NRA pozostało:

2 marca 2021 r. godz. 18:00

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

DNI

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

GDZ

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

MINS

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

SECS

Wybrane teksty, polecane przed XIII KZA

Do rozpoczęcia XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury pozostało:

Bydgoszcz 19 marca 2021 r. godz 10:00

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

DNI

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

GDZ

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

MINS

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

SECS

Felietony

Ładowanie…

Slide MacLawye®. MacLawye®. MacLawye®. Zapowiedź
debaty kandydatów
na stanowisko Prezesa NRA
Kliknij w monitor powyżej
i odtwórz wideo
MacLawye®. MacLawye®. MacLawye®.

Skowronki śpiewają nad polami Wehikuł czasu Wichrzyciel Children of the city Czarne asy Rybacy Autoportret 1994 Ja z nimi nie idę Gruszki w tonacji czerwonej Monstrum

Callout MACLAWYER JEST MAGAZYNEM ILUSTROWANYM
Kliknij w obrazek.
Otworzysz archiwalny artykuł
i sprawdzisz czy rysunek
dobrze oddaje jego treść

Slide Dziękujemy
za wizytę na portalu
MacLawye®
zapraszamy ponownie OTWÓRZ NA GŁÓWNEJ STRONIE MIESIĄCA

Slide Redakcja Redakcja MacLawye®'a
Kancelarie Adwokackie
ul. Ogrodowa 10 lokal 3
61-821 Poznań
Newsletter
Poprzedni
Następny