XIII KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY MacLawye® DEBATA KANDYDATÓW
2 marca 2021 r.
godz 18:00
XIII KRAJOWY ZJAZD ADWOKATURY MacLawye® DEBATA KANDYDATÓW
2 marca 2021 r.
godz 18:00
2 marca 2021 r. godz 18:00 DEBATA KANDYDATÓW NA STANOWISKO PREZESA NACZELNEJ RADY ADWOKCKIEJ Przewiń

Debata kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Debata kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej

Debata odbędzie się 2 marca 2021 r. o godzinie 18:00

W toku dyskusji w jednej z grup adwokackich na fb, adw. Łukasz Chojniak zgłosił postulat zorganizowania bezpośredniej debaty kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Zamiar kadydowania zadeklarowi: adw. Jacek Trela – obecny Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Joanna Parafianowicz, adw. prof. dr Maciej Gutowski, adw. Przemysław Rosati i adw. Jarosław Zdzisław Szymański. Deklarację udziału w debacie złożyli: adw. prof. dr Maciej Gutowski i adw. Jarosław Zdzisław Szymański; pisząc:

Adw. prof. dr Maciej Gutowski: Przyjmuję wyzwanie debaty. Bezpośredniej, transmitowanej on-line w czasie rzeczywistym, bez możliwości korygowania odpowiedzi, z pytaniami nieznanymi wcześniej, zadanymi przez osobę niezależną, zewnętrzną. Uważam, że to bardzo dobry i uczciwy pomysł.

Adw. Jarosław Zdzisław Szymański: Miejscem na demokratyczną debatę jest KZA. Nie jesteśmy politykami, aby na ich wzór organizować „telewizyjne”  debaty przedwyborcze, to jest samorząd. Skoro jednak pojawiła się taka propozycja, to wyrażam gotowość wzięcia w niej udziału, ale przy założeniu, że wezmą w niej udział wszyscy kandydaci, którzy skonfrontują swoje wizje Adwokatury i funkcjonowania samorządu, zaprezentują się jako ludzie, adwokaci i samorządowcy, oraz będą mogli przy okazji przedstawić swój dorobek w Adwokaturze na niwie samorządowej (co zrobili dla wspólnoty adwokackiej ) i odpowiedzieć na pytania.

Udział w debacie potwierdziła też Pani Mecenas Joanna Parafianowicz z tym zastrzeżeniem, że – jaj zdaniem – debata powinna być prowadzona przez adwokatów a nie ewentualnie przez dziennikarzy.

Zorganizowanie pierwszej w historii Adwokatury Polskiej bezpośredniej debaty kandydatów na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej to bardzo dobry pomysł i dobra inicjatywa. Cieszy, że troje pośród pięciorga kandydatów tak szybko zadeklarowało udział w debacie. Czekamy na deklaracje pozostałychch kandydatów.

AKTUALIZACJA godz. 14:30

Adw. Łukasz Chojniak: udział potwierdzili także Pan Prezes Jacek Trela oraz Pan mec. Przemysław Rosati – tym samym z radością mogę potwierdzić, że wszyscy kandydaci wyrazili chęć udziału w debacie. Wspólnie z kandydatami zostaną ustalone wszystkie warunki debaty, o której będziemy na bieżąco informować.

MacLawye® przeprowadzi bezpośrednią transmisję; a nawet jest gotów uczestniczyć w przygotowaniu debaty.

UWAGA

AKTUALIZACJA

Debata odbędzie się 2 marca 2021 r. o godzinie 18:00


Poprzedni
Następny
Od góry

Do Debaty Kandydatów na stanowisko Prezesa NRA pozostało:

2 marca 2021 r. godz. 18:00

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

DNI

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

GDZ

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

MINS

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

SECS

Wybrane teksty, polecane przed XIII KZA

Do rozpoczęcia XIII Krajowego Zjazdu Adwokatury pozostało:

Bydgoszcz 19 marca 2021 r. godz 10:00

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

DNI

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

GDZ

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

MINS

Twoja przeglądarka nie obsługuje tagu płótna HTML5.

0

SECS

Felietony

Ładowanie…

Slide MacLawye®. MacLawye®. MacLawye®. Zapowiedź
debaty kandydatów
na stanowisko Prezesa NRA
Kliknij w monitor powyżej
i odtwórz wideo
MacLawye®. MacLawye®. MacLawye®.

Skowronki śpiewają nad polami Wehikuł czasu Wichrzyciel Children of the city Czarne asy Rybacy Autoportret 1994 Ja z nimi nie idę Gruszki w tonacji czerwonej Monstrum

Callout MACLAWYER JEST MAGAZYNEM ILUSTROWANYM
Kliknij w obrazek.
Otworzysz archiwalny artykuł
i sprawdzisz czy rysunek
dobrze oddaje jego treść

Slide Dziękujemy
za wizytę na portalu
MacLawye®
zapraszamy ponownie OTWÓRZ NA GŁÓWNEJ STRONIE MIESIĄCA

Slide Redakcja Redakcja MacLawye®'a
Kancelarie Adwokackie
ul. Ogrodowa 10 lokal 3
61-821 Poznań
Newsletter
Poprzedni
Następny