MacLawye® jest Magazynem Adwokackim. Wszystkie artykuły w magazynie prezentują adwokacki punkt widzenia.

W wyodrębnionym dziale tematycznym Adwokatura i Adwokaci publikowane są teksty o samorządzie adwokackim, prezentowane poglądy adwokatów i ich głos w debacie publicznej, przedstawiane problemy wykonywania zawodu w regulacjach prawnych jak i w praktyce, zagadnienia etyki adwokackiej, wizerunku adwokatury oraz odbywania aplikacji.