To wyjątkowy dział, w którym prezentujemy nie tylko pozazawodowe pasje adwokatów i ich działalność społeczną ale także teksty zupełnie nie związane z prawem, polityką i adwokaturą. Naszą szczególną uwagę w tym dziale przywiązujemy do wpisów dotyczących twórczości artystycznej adwokatów oraz do sztuki kulinarnej, które to tematy w ramach tego działu wyodrębnione zostały do osobnych podkategorii.