Lobbing to podejmowana prawnie dozwolonymi metodami działalność polegająca na wpływaniu na osoby tworzące organy stanowiące praw w celu osiągnięcia określonych rozwiązań prawnych. W tym znaczeniu lobbingiem będzie opiniowanie ustaw, publikacje prasowe na temat legislacji. Lobbingiem będą także petycje, a lobbingiem społecznym publiczne protesty w różnych formach. W pewnym sensie dyskutując o projektach rozwiązań prawnych wszyscy jesteśmy lobbystami.

Lobbing zawodowy, to działalność zarobkowa polegająca na występowaniu przez lobbystę do osób tworzących organy stanowiące prawo i bezpośrednio do tych organów w celu osiągnięcia rozwiązań korzystnych dla osoby zlecającej działania lobbingowe. Lobbysta nie jest pełnomocnikiem zlecającego i działając na jego rzecz zawsze występuje w imieniu własnym.

W dziale Lobbing & Legislacja zamieszczamy teksty projektów ustaw, opinie różnych instytucji o projektach ustaw oraz konkretne działania lobbystów. Oczywiście ograniczamy się do tematyki interesującej adwokatów bądź lobbingi prowadzonego przez adwokatów-lobbystów.