Trudno aby Magazyn Adwokacki nie podejmował szerzej tematyki wymiaru sprawiedliwości. Reforma sądownictwa stała się tematem politycznym. Dlatego też artykuły umieszczane w tym dziale tematycznym pojawiają się także w działach powiązanych: Prawo & Polityka albo Lobbing & Legislacja. Tutaj publikujemy teksty bezpośrednio związane z sądownictwem, prokuraturą, arbitrażem oraz pozycją adwokatury w systemie sprawowania wymiaru sprawiedliwości.