Gru 2017
Poselskie projekty ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

6 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (grupa posłów PiS, przedstawiciel wnioskodawców: Krzysztof Czabański). Projekt skierowano do konsultacji (m.in. SN, PG, KRRP, NRA, NSZZ”S”RI, KZRKiOR, Zarząd Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich). 22 listopada 2017 r. zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia projektu oraz odniesienie się do opinii BL i BAS – projekt nie otrzymał jeszcze oznaczenia jako druk sejmowy.

20 listopada 2017 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (grupa posłów PO i .N, przedstawiciel wnioskodawców: Paweł Suski). 27 listopada 2017 r. projekt skierowany został do konsultacji – projekt nie otrzymał jeszcze oznaczenia jako druk sejmowy.

Projekty (grupy posłów PiS i PO oraz .N) różnią się nieznacznie, jednakże w dosyć istotnych kwestiach, m.in. w sprawie uboju rytualnego.

W części dotyczącej kynologii, zwłaszcza w zakresie definicji pojęcia psa rasowego, projekty są identyczne.

Obecnie proponowana definicja psa rasowego jest nie do przyjęcia dla Związku Kynologicznego w Polsce; w szczególności dlatego, że uznaje za psy rasowe, psy z rodowodami organizacji należących do ACW. Dokumenty organizacji należących do ACW nie są uznawane przez FCI i statutowo nie mogą być uznane przez ZKwP. Związek nie może uznać psów z „rodowodami” wydanymi przez organizacje należące do ACW za psy rasowe. Takie psy nie będą dopuszczane do wystaw organizowanych pod auspicjami FCI i ZKwP.

Projekt grupy posłów PiS – .pdf

Projekt grupy posłów PO i .N – .pdf

Projekty ustaw, wzmacniające ochronę zwierząt w Polsce, oceniane są generalnie pozytywnie, jednak należy spodziewać się daleko idących działań lobbingowych z uwagi na niektóre zapisy. Rolnicy już protestują przeciwko wprowadzeniu całkowitego zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Za zakazem wypowiadają się organizacje społeczne ochrony zwierząt. Kontrowersyjnych zapisów oraz interesów różnych organizacji i grup ujawni się zapewne więcej; bowiem obecny projekt jest znacznie obszerniejszy od rządowego, który „zakończył” się przerwaniem trzeciego czytania na wniosek (bez trybu) Jarosława Kaczyńskiego. Sądząc po tempie prac nad projektem rządowym obecne projekty mają szansę być procedowane z początkiem 2018 r.

za: LOBBING™