Lut 2018
Stanowisko ZKwP w sprawie poselskich projektów ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt

Kierunki działań lobbingowych, w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, regulującej istotne sprawy dla polskiej kynologii, zostały wytyczone w Stanowisku Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, które przyjęte zostało w formie uchwały posiedzenia plenarnego Zarządu Głównego ZKwP 5 lutego 2018 r. w postaci opinii do zgłoszonych projektów ustaw.

Opinia została przedłożona posłom reprezentującym wnioskodawców oraz przesłana przez Zarząd Główny Marszałkowi Sejmu.

Opinia jak i działania lobbingowe koncentrują się na czterech zagadnieniach: (1) Definicji ustawowej psa rasowego, która ma doniosłe znaczenie dla eliminacji nierzetelnych hodowli i handlu psami bez rodowodów; jest to najistotniejszy – w obszarze zainteresowania ZKwP – element projektu ustawy zarówno z punktu widzenia techniki legislacyjnej jak i skutków społecznych.. (2) Warunków kontroli społecznej nad hodowlami i utrzymywaniem zwierząt, (3) Określenia warunków bytu psów  – zakaz trzymania psów na uwięzi i wielkość kojców (4) Uporządkowanie kwestii wystawiennictwa psów z kopiowanymi uszami i ogonami. – jmm

Stanowisko Zarządu Głównego
Związku Kynologicznego w Polsce

w przedmiocie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o ochronie zwierząt; przyjęte na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, w dniu 5 lutego 2018 r.

Pobierz w formacie .pdf

 

lub zaczekaj na załadowanie przeglądarki Issuu i wygodnie czytaj w wersji pełnoekranowej