Cze 2018
Pseudohodowle – biznes zorganizowany

7 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, pod przewodnictwem Posła Pawła Suskiego. W posiedzeniu – na zaproszenie przewodniczącego – uczestniczył działający na rzecz Związku Kynologicznego w Polsce adwokat-lobbysta Jerzy Marcin Majewski. Przedstawicielka organizacji prozwierzęcych Mondo Cane przedstawili prezentację warunków, w jakich przebywają zwierzęta w pseudo-hodowlach. Poseł Paweł Suski omówił negatywne następstwa nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z2012 r. która zadziałała wbrew intencjom ustawodawcy zamiast ograniczenia pseudo-hodowli wywołała masowe zakładanie stowarzyszeń, w tym stowarzyszeń zwykłych (zakładanych przez trzy osoby), które w istocie stały się pseudo-stowarzyszeniami zakładanymi w celu obejścia przepisów a o najmniej intencji ustawodawcy. Liczba tych pseudo-stowarzyszeń nie jest znana ale szacunkowo można mówić, że powstało ich około tysiąca.

Mecenas Jerzy Marcin Majewski zwrócił uwagę, że obecna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, nie rozwiąże problemu, ponieważ w definicji „psa rasowego” przeiduje, że za takiego psa uważane będą także psy zarejestrowane w międzynarodowej organizacji ACW z siedzibą w Hiszpanii a organizacja ta przyjęła już kilka polskich stowarzyszeń, w tym Polską Unię Kynologiczną, która jest związkiem stowarzyszeń, do którego może przystąpić każde z istniejących pseudostowarzyszeń. Dyskutanci zgodzili się ze prezentowanym przez Mecenasa Jerzego Marcina Majewskiego poglądem, że organizacja ACW powinna być wykreślona z projektu ustawy. Przedstawiciele organizacji prozwierzęcych wyrazili poparcie dla Stanowiska Związku Kynologicznego w Polsce, przedstawionego Sejmowi w toku konsultacji społecznych.

Pełne sprawozdanie z posiedzenia Zespołu w materiale wideo.