Sty 2019
Kennel Club atakuje propozycje ustawowe posłów PiS

9 stycznia 2019 r. Pan Remigiusz Czech z organizacji Kennel Club ogłosił uruchomienie internetowej telewizji oświadczając, że przyspieszenie inauguracji kanału YouTube nastąpiło w związku ze złożeniem przez Posłów PiS autopoprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, w której zaproponowano nową ustawową definicję psa rasowego.

Udzielając „wywiadu” swojej własnej internetowej telewizji Pan Remigiusz Czech sporządził listę „wrogów polskiej kynologii” i do Pana Posła Pawła Suskiego z PO, dopisał Posła Krzysztofa Czabańskiego. Za wroga numer jeden uznając jednak działającego na rzecz Związku Kynologicznego w Polsce lobbystę, adwokata Jerzego Marcina Majewskiego. Pan Czech zarzucił nowej propozycji poselskiej niezgodność z Konstytucją RP nie precyzując jednak na czym by ona miała polegać.

W swojej wypowiedzi dla swojej telewizji Pan Remigiusz Czech ani raz nie wspomina, że dokumenty rodowodowe wystawiane przez Kennel Club nie uprawniają do uczestnictwa w międzynarodowych wystawach psów rasowych organizowanych pod auspicjami FCI, o czym nabywcy takich psów przy kupnie zazwyczaj nie są informowani.

Związek Kynologiczny w Polsce stanowiska organizacji Kennel CLub nie komentuje. Mecenas Jerzy Marcin Majewski stwierdził, że nie ma sensu polemizowanie z zarzutami, które są prawnie nieuzasadnione a poselska poprawka jest zgodna z Konstytucją RP i nie narusza zasady wolności gospodarczej ani nie monopolizuje rynku, zapowiadając że uzasadnienie swojego stanowiska przedstawi Komisji Sejmowej w toku prac legislacyjnych.