Lut 2019
FCI przeciwko F.C.I.

W pierwszych projektach ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt Posłowie inicjatorzy nowelizacji proponowali zdefiniowanie pojęcia „psa rasowego” jako psa „zarejestrowanego w Federation Cynologique International (FCI) lub Alianz Canine Worldwide (ACW)”. 

Pomijając w tym miejscu fakt, że federacje międzynarodowe nie prowadzą rejestrów psów a użycie w tekście polskiej ustawy nazw organizacji zagranicznych nasuwało poważne wątpliwości konstytucyjne (czemu dało wyraz Biuro Analiz Sejmowych w swojej opinii); Związek Kynologiczny w Polsce  był przeciwny takiej definicji z dwóch powodów:

Po pierwsze z przyczyn, które nazwać można historycznymi, po drugie dlatego, że statut ACW dopuszcza przyjmowanie dowolnej liczby organizacji kynologicznych z jednego kraju i w rezultacie nowelizacja ustawy nie naprawiłaby błędu nowelizacji z 2011 r. bowiem stowarzyszenia, które powstały po 2011 r. mogłyby zostać bez większych problemów członkami ACW czy to bezpośrednio, czy poprzez członkostwo w polskich związkach stowarzyszeń, które już są członkami ACW – Polska Unia Kynologiczna.

Związek Kynologiczny w Polsce nie ocenia bieżącej działalności kynologicznej federacji ACW ani organizacji krajowych w niej zrzeszonych; jednakże jako członek FCI i stosownie do swoich pryncypiów, nie uznaje dokumentacji rodowodowych wydawanych przez organizacje skupione w ACW.

Przypomnijmy także zaszłości historyczne, które wzbudzają nieufność Członków Związku Kynologicznego w Polsce do organizacji ACW.

ACW działa jako fundacja na prawie hiszpańskim; jak podaje na swojej stronie internetowej jej historia sięga 1977 r.

W 1977 r. powstała w Hiszpanii organizacja pod nazwą Federation Canina International – w skrócie F.C.I.

Nie trzeba być zbytnio spostrzegawczym aby nie zauważyć, że w ruchu kynologicznym przyjęcie nazwy o skrócie F.C.I. świadczy o tym, że założyciele organizacji działali z zamiarem podszywania się pod Federation Cynologique International (FCI). Do dzisiaj w Wikipedii przy informacji o FCI znajdziemy adnotację: nie mylić z F.C.I.

Podobnie, zamiar wprowadzania w błąd konsumentów, ujawnił się także w formie zarejestrowanego w Hiszpanii znaku towarowego organizacji F.C.I.  Podobieństwo do znanego znaku FCI jest oczywiste i nie wymaga opinii biegłego aby to widzieć. Stało się to przedmiotem procesu, który miał dosyć skomplikowany prawnie przebieg, w toku którego doszło do zadania pytania prejudycjalnego Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości (TSUE).

Ostatecznie orzeczeniem z dnia 28 marca 2013 r. Wspólnotowy Sąd d/s Znaków Towarowych unieważnił znaki towarowe F.C.I. i nakazał ich usunięcie z przestrzeni publicznej a sama F.C.I. zmieniła nazwę (formę organizacyjną).

Dawni polscy członkowie F.C.I. są obecnie członkami organizacji ACW.

zamknij

Między organizacjami F.C.I. oraz ACW nie zachodzi formalno-prawna ciągłość i tożsamość organizacyjna, natomiast z dostępnych źródeł wynika, że zachodzi tożsamość polskich organizacji kynologicznych będących członkami dawnej F.C.I. oraz ACW – co z punktu widzenia polskiego ruchu kynologicznego wiąże te dwie organizacje – jak i tożsamość członkowska innych narodowych organizacji kynologicznych. Natomiast następcą formalno-prawnym organizacji F.C.I. jest dizałająca w Walencji organizacja Federacion Cania Mundial.

Komunikat FCI o unieważnieniu znaków towarowych F.C.I.

Unieważnione znaki towarowe F.C.I. obecnie F.C.M.

Siedziba ACW mieści się w hiszpańskiej miejscowości Murcia, a w zasadzie, jak podaje sama ACW na swojej oficjalnej stronie internetowej, na 384 kilometrze drogi krajowej 301 w Molina de Segura. Dzięki mapom wujka Google, odwiedziliśmy siedzibę ACW i prawdę mówiąc naszego zaufania nie wzbudza. (Kliknij w obrazek aby odwiedzić w mapach Google)

Polskimi członkami ACW są:

Polska Federacja Kynologiczna z siedzibą w Sieradzu

Polska Unia Kynologiczna z siedzibą w Międzyborowie – (związek stowarzyszeń, w skład Unii wchodzą: Polski Klub Psa Rasowego, Polskie Stowarzyszenie Zoopsychologów, Polskie Stowarzyszenie Treserów, Centrum Wiedzy Praktycznej i Związek Owczarka Niemieckiego Długowłosego)

Polski Klub Psa Rasowego – Polski Związek Kynologiczny

PKPR oraz PUK były także Członkami dawnej F.C.I.; i jak się okazuje organizacja F.C.I. (obecnie F.C.M.) pozostaje także w konflikcie z organizacją ACW, bowiem zarejestrowała w Hiszpanii stowarzyszenie pod nazwą ACW-F.C.I.Związek Kynologiczny w Polsce zwraca uwagę, że wykorzystując fakt, że ZKwP używa z dumą w swojej nazwie nieco archaicznej stylistyki, wiele organizacji przyjmuje w nazwie dodatek Polski Związek Kynologiczny.

W ostatnim czasie ZKwP podjął działania prawne wobec zarejestrowania organizacji pod nazwą Związek Kynologiczny w PL. Działania takich organizacji już z chwilą ich założenia ujawniają zamiar podszywania się pod ZKwP i wprowadzania w błąd konsumentów.

 


Komunikat FCI o unieważnieniu znaków towarowych F.C.I.

Wyrok TSUE z 21 lutego 2013 r. – w języku polskim


Źródła: Wikipedia Federation Canina International, ACW-History