Kwi 2019
Zmiany w składzie Zarządu Głównego ZKwP

Na posiedzeniu plenarnym Zarządu Głównego ZKwP w dniach 7 kwietnia i 14 kwietnia 2019 r. w związku z ustąpieniem z funkcji dotychczasowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Pana Profesora Andrzeja Kaźmierskiego  i całego dotychczasowego Prezydium Zarządu Głównego; Zarząd Główny dokonał następujących zmian personalnych w swoim składzie:

Komunikat oficjalny ZG ZKwP

7 kwietnia 219 r.

1.W głosowaniu tajnym wybrano:

na funkcję Przewodniczącej Zarządu Głównego ZKwP Panią Iwonę Magdziarską – Olesińską,
na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Hodowlanych Pana Rafała Firsta,
na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Grzegorza Werona.

2.Pani Anna Rogowska, Pan Tomasz Sławik i Pan Tadeusz Wirmański złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego na ręce Głównej Komisji Rewizyjnej.

14 kwietnia 2019 r.

1.W głosowaniu tajnym wybrano:

na funkcję Wiceprzewodniczącego ds. Organizacyjnych Pana Romana Sobkowicza,
• na funkcję Skarbnika ZG Pana Marka Trębalę,
na funkcję Sekretarza ZG Panią Małgorzatę Juszczyk,
• na funkcję Członka Prezydium ZG Pana Andrzeja Zamoyskiego.

2.Pan Zbigniew Łomiński, Leszek Siejkowski i Waldemar Federak złożyli rezygnację z funkcji członków Zarządu Głównego ZKwP.

31 maja 2019 r. Protokół Zjazdu Delegatów ZKwP

Pobierz protokół w formacie .pdf lub odśwież stronę i skorzystaj z czytnika poniżej


Publikujemy protokół ze Zjazdu Delegatów ZKwP, który odbył się w Warszawie 32 maja 2019 r. Można domniemywać, że podjęte na Zjeździe uchwały staną się źródłem ostrego konfliktu w Związku, bowiem podjęte zostały niezgodnie ze Statutem Zwiazku i z naruszeniem norm prawa powszechnego. Powstrzymujemy się od komentarza, aby uniknąć zarzutu opowiadzenia po stronie osób odwołanych Zarządu Głównego bądź do nie na Zjeździe wybranych. Zapewne przyjdzie czas na opinię prawną; a prawo jest jednoczne, należy oczekiwać interwencji organu nadzoru, skoro najwyższa władza stowarzyszenia, wbrew ostrzeżeniom nielicznych Delegatów, łamie prawo.26 czerwca 2019 r.

Komunikat oficjalny ze strony zkwp.pl

zamknij

Prezentowany na oficjalnej stronie zkwp.pl skład osobowy Zarządu Głównego został zakwestionowany przez organ nadzoru Prezydenta m.st. Warszawy. Jedynym Zarządem ZKwP jest Zarząd ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym z uwzględnieniem zgłoszonych zmian co do pełnionych w Zarządzie funkcji; Przewodnicząca Zarządu Głównego ZKwP jest Pani Iwona Magdziarska Olesińska.

Zarząd Główny (wybrany w wyborach uzupełniających na Zjeździe Delegatów 31 maja 2019 r.); w dniu 26 czerwca 2019 r. ukonstytuował się w następująco:

 Przewodnicząca Anna Rogowska
 Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych Andrzej Szutkiewicz
 Wiceprzewodnicząca do Spraw Hodowlanych Mariola Semik
 Sekretarz Waldemar Federak
 Skarbnik Tadeusz Wirmański
 Członkowie Prezydium: Aleksander Skrzyński
Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Członkowie Zarządu Głównego: Andrzej Brabletz
Bogusław Chmiel
Barbara Czasławska
Henryk Dymalski
Arkadiusz Goguła
Małgorzata Juszczyk
Małgorzata Kędziorek
Waldemar Kosmalski
Barbara Larska
Zbigniew Łomiński
Iwona Magdziarska-Olesińska
Robert Mroczko
Jerzy Okoński
Leszek Siejkowski
Tomasz Sławik
Zygmunt Stelmach
Sylwester Szumaczuk
Marek Trębala
Zastępcy członków Zarządu Głównego: Aleksandra Sękowska -Miros
Andrzej Perek
Zbigniew Szcześniak
Marek Lewandowski
Anna Jaśkiewicz

17 lipca 2019 r.

W dniu 17 lipca 2019 r. do Sądu Rejonowego w Warszawie – Krajowego Rejestru Sądowego wpłynęło pismo organu nadzoru nad stowarzyszeniem ZKwP, Prezydenta Miasta Stołeczego Warszawy, stwierdzające, że uchwały o zmianie statutu ZKwP podjęte w dniu 31 maja 2019 r. zostały podjęte z naruszeniem Statutu Związku i Prawa o stowarzyszeniach, co pociąga za sobą nieważność dokonanych zmian personalnych w składzie Zarządu Głównego; i nakazujące Związkowi Kynologicznemu w Polsce przywrócenie stanu sprzed 31 maja 2019 r. w terminie 30 dni.


Otwórz pismo Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy w formacie .pdf Pismo wpłynęło do Sądu Rejonowego w Warszawie 17 lipca 2019 r.

23 lipca 2019 r.


W dniu 23 lipca na oficjalnej stronie ZKwP.pl pojawił się komunikat Prezydium Zarządu Głównego (wybranego podczas Zjazdu Delegatów w dniu 31 maja 2019 r.) informujący o otrzymaniu przez Związek pisma Prezydenta m.st. Warszawy będącego organem nadzoru nad stowarzyszeniem ZKwP. Treści pisma – które już od pewnego czasu krąży w sieci – nie opublikowano; nie podano nawet ogólnego stanowiska wyrażonego przez nadzór o niezgodności z prawem szeregu uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów ZKwP w dniu 31 maja 2019 r. Nie jest to najlepszy sposób prowadzenia przez Związek transparentnej polityki informacyjnej w stosunku do Członków Związku Kynologicznego w Polsce.


Skarbnik Zarządu Głównego (i Członek Zarządu wybranego w dniu 31 maja 2019 r.) Pan Marek Trębala skierował datowany 22 lipca 2019 r. list do Członków Związku Kynologicznego w Polsce analizujący sytuację prawną Związku w związku ze stanowiskiem nadzoru wyrażonym w piśmie Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 lipca 2019 r.

zamknij

List Skarbnika Zarządu Głównego ZKwP Mecenasa Marka Trębali do Członków Związku Kynologicznego w Polsce28 lipca 2019 r.


zamknij

Uchwała Zarządu Głównego ZKwP z dnia 28 lipca 2019 r.Aktualny skład ZG ZKwP uwzględniający zapisy w KRS i zmiany funkcji doknane po 6 kwietnia 2019 r.


29 lipca 2019 r.

Opinia adw. Jerzego Marcina Majewskiego w związku ze stanowiskiem organu nadzoru i sugestiami zminimalizowania strat wizerunkowych


Otwórz opinię adw. Jerzego Marcina Majewskiego w formacie .pdf

 

4 sierpnia 2019 r. – List Przewodniczącej ZG ZKwP Pani Iwony Magdziarskiej Olesińskiej do Członków Związku

Pobierz w formacie .pdf lub odśwież stronę i przeczytaj list w czytniku poniżej: