Sie 2019
Ostrzeżenie nieistniejącego Zarządu Głównego ZKwP

Zarówno w stopce redakcyjnej na głównej stronie witryny Pies Rasowy ZKwP.info jak i na stronach każdego wpisu umieszczamy adnotację, że strona zkwp.info nie jest oficjalną witryną organów statutowych Związku Kynologicznego w Polsce. Publikując we wpisie z dnia 15 lipca 2019 r. „Zmiany w składzie osobowym Zarządu Głównego” przedstailiśmy chronologię zmian osobowych w tym także wpis o osobach „wybranych” w skład ZG ZKwP w dniu 31 maja 2019 r. Wobec braku jakiejkolwiek informacji merytorycznej na stronie zkwp.pl opublikowaliśmy stanowisko organu nadzoru Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 lipca 2019 r. oraz opinie prawne mecenasa Marka Trębali oraz opinię mecenasa Jerzego Marcina Majewskiego. Każdy dokument pochodzący od Zarządu Głównego w składzie sprzed 31 maja 2019 r. publikujemy w formie skanu z podpisami osób uprawnionych w tym list Pani Przewodniczącej Iwony Magdziarskiej-Olesińskiej, jak i komunikat jedynego legalnego Zarządu Głównego ZKwP z dnia 8 sierpnia 2019 r. podpisany przez wszystkich Członków ZG ZKwP uczestniczących w posiedzeniu Zarządu Głównego.

Dlatego z pewnym zdziwieniem i zażenowaniem odebraliśmy komunikat z dnia 19 sierpnia 2019 r. ostrzegający, że zkwp.info nie jest oficjalną stroną Związku. Nigdy tak nie twierdziliśmy. Natomiast możemy stwierdzić, że strona zkwp.pl przestała być administrowana przez legalny Zarząd Główny ZKwP.

W aktualnej sytuacji ZKwP opowiadamy się po stronie prawa. A to jest jednoznaczne. Osoby podające się obecnie za Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce („wybrane” w dniu 31 maja 2019 r.) i uwidocznione na stronie oficjalnej zkwp.pl nie są Zarządem Związku. Takie też stanowisko prezentuje organ nadzoru. Kwestionowanie tego staowiska jest działaniem na szkodę Związku. W dniu 31 maja 2019 r. dokonano „wyborów uzupełniająch” do Zarządu Głównego w oparciu o przyjęte tego samego dnia zmiany statutowe, które w tym dniu nie mogły obowiązywać, bowiem nie były uwidocznione w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dlatego nie były to wybory, był to akt od samego początku nieważny i nie jest prawdą, że „wybrane” osoby utracą mandat z chwilą uchylenia wyboru. Nie trzeba uchylać czegoś czego nie było. Jestem przekonany, że także zwołanie przez osoby „wybrane” w dniu 31 maja 2019 r. i podające się za Zarząd Główny, Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów, uznane zostanie przez organ nadzoru za zwołanie nieważne ze wszelkimi tego konsekwencjami.

Decydując się na publikację mojej opinii prawnej jak i jednoznaczego stanowiska co do prawnej reprezentacji Związku Kynologicznego w Polsce, chciałbym po prostu uniknąć w przyszłości zarzutu, że – jako prawnik – nie informowałem i nie przestrzegałem. Pozwalam sobie także zwrócić uwagę, że osoby „wybrane” w skład Zarządu w dniu 31 maja 2019 r. i podające się obecnie za Zarząd Główny nie przedstawiły – poza gołosłownymi twierdzeniami – żadnej opinii prawnej podpisanej imieniem i nazwiskiem przez prawnika, która by stwierdzała legalność ich wyboru. Ja za swoje słowa ponoszę pełną odpowiedzialność.

Jerzy M. Majewski
adwokat & lobbysta