Sie 2019
Ostrzeżenie wobec władz Związku Kynologicznego w Polsce

Wobec zignorowania przez osoby podające się za Zarząd Główny ZKwP („wybrane” 31 maja 2019 r.) stanowiska nadzoru z dnia 15 lipca 2019 r. w dniu 27 sierpnia 2019 r. Prezydent m.st. Warszawy działając jako organ nadzoru nad stowarzyszeniem Związek Kynologiczny w Polsce, udzielił Związkowi ostrzeżenia. W ostrzeżeniu wskazano, że zwołany przez osoby podające się za Zarząd Główny na dzień 4 września 2019 r. „Nadzwyczajny Zjazd Delegatów” uznany zostanie za zebranie bez kompetencji Zjazdu a ewentualne podjęcie przez takie zebranie jakichkolwiek uchwał spowoduje dalsze konsekwencje prawne dla Zwazku Kynologicznego w Polsce.

Udzielenie Związkowi przez organ nadzoru ostrzeżenia było do przewidzenia; natomiast nietypowe jest przesłanie bezpośrednio przez nadzór ostrzeżenia do wiadomości wszystkich oddziałów terenowych Związku oraz skierowanie ostrzeżenia do wszystkich władz Związku (w tym jednoznacznie wobec Delegatów na Zjazd).  Świadczy to o powadze sytuacji i determinacji organu nadzoru w dążeniu do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Związek wciąż jeszcze może we własnym zakresie doprowadzić do stanu zgodnego z prawem.

Uporczywe twierdzenie przez osoby podające się obecnie za Zarząd Główny, że stanowisko organu nadzoru ma jedynie znaczenie postulatywne, jest skrajną nieodpowiedzialnością wobec Członków Związku.

Blokowanie przez osoby podające się za Zarząd Główny legalnemu Zarządowi dostępu do biura Związku, do administrowania oficjalną stroną zkwp.pl, wydawanie pism i podejmowanie czynności „w imieniu Związku” pogłębia chaos organizacyjny i stwarza dla Związku daleko idące niebezpieczeństwa o czym Prezydent m.st. Warszawy uprzedza w swoim piśmie.

Nie ma sporu co do prawa. Prawo jest jednoznaczne. Osoby „wybrane” w skład ZG ZKwP 31 maja 2019 r. i podające się obecnie za Zarząd Główny nie są Zarządem Głównym Związku Kynologicznego w Polsce a ich dziłanie w takim charakterze jest działaniem w złej wierze na szkodę Związku Kynologicznego w Polsce.


Ostrzeżenie Prezydenta m.st. Warszawy wobez ZKwP pobierz w formacie .pdf albo odśwież stronę i skorzystaj z przegadarki poniżej: