Lis 2019
Prawo i fakty w ZKwP. Co dalej ?

17 października 2019 r. Sąd Rejonowy ujawnił w Krajowym Rejestrze Sądowym skład Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, wykreślając ze składu Zarządu trzy osoby, które złożyły reyzgnację, m. in. Panią Annę Rogowską. Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. Sąd Rejonowy odrzucił wniosek osób podających się obecnie za Zarząd Główny o ujawnienie w Krajowym rejestrze Sądowym zmian w składzie Zarządu Głównego dokonanych podczas zebrania delegatów (uznającego się za Zjazd Nadzwyczajny) w dniu 4 września 2019 r. Warto zapoznać się z fragmentem uzasadnienia tego postanowienia, bowiem odnosi sie ono także do uchwał podejmowanych w dniu 31 maja 2019 r.

(…) osoby, które podpisały wniosek nie były uprawnione do jego złożenia. Zrówno bowiem Anna Rogowska jak też Andrzej Szutkiewicz wywodzą swoje mandaty członków Zarządu Głównego z nieistniejących w sensie prawnym uchwał Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce z dnia 04 września 2019 roku, który to Zjazd został zwołany przez osoby nieposiadające umocowania w tym zakresie, bowiem uzyskały one swoje mandaty członków Zarządu Głównego stowarzyszenia na podstawie uchwał Zjazdu Delegatów Związku z dnia 31 maja 2019 roku, które zostały podjete niezgodnie z prawem oraz z naruszeniem zapisów statutu.


Pobierz postanowienie Sądu w formacie .pdf albo odśwież stronę i skorzystaj z czytnika poniżej


Z prawnego punktu widzenia sprawa jest rozstrzygnięta. Jedynym legalnym Zarządem Głównym ZKwP jest zarząd w składzie sprzed 31 maja 2019 r. obecnie pod przewodnictwem Pani Iwony Magdziarskiej Olesińskiej. Tyle tylko, że legalny Zarząd Główny został pozbawiony faktycznej możliwości działania, bowiem zarówno Biuro Zarządu, dostęp do dokumentów, oficjalnej strony internetowej, przejęte zostały przez osoby wywodzące swoje prawa z nieistniejących w sensie prawnym uchwał z dnia 4 września (a wcześniej 31 maja) 2019 r.

Powyższe okoliczności zostały precyzyjnie przedstawione i opisane we wniosku organu nadzoru Prezydenta m. st. Warszawy o uchylenie (stwierdzenie nieistnienia) uchwał dwóch Zjazdów Delegatów ( z 31 maja 2019 r i 4 września 2019 r.), który wpłynął do Sądu 24 października 2019 r. a w którym nadzór zwraca się do Sądu Rejonowego o ustanowienie kuratora dla Związku Kynologicznego w Polsce.

Pobierz w formacie .pdf albo odśwież stronę i czytaj w przglądarce poniżej

Co dalej ?

Trudno powiedzieć. Wszystko zależy od tego czy do osób uznających się obecnie za Zarzaąd Główny przyjdzie opamietanie i przekażą faktyczną władzę nad Związkiem legalnemu Zarządowi Głównemu. W przeciwnym razie możmy być pewni ustanowieniu kuratora.