Gru 2019
Kolejne kłamstwo pseudoZarządu ZKwP wobec Członków Związku ujawnione

Pani Anna Rogowska z oburzeniem przyjęła nazywanie grupy osób, które mienią się być Zarządem Związku Kynologicznego w Polsce wywodząc swoją legitymację z „uchwał” podjętych 31 maja i 4 września 2019 r. nibyZarządem. W rzeczy samej. Posługując się słowotwórstwem zakorzenionym już w ruchu kynologicznym będziemy tę grupę nazywali pseudoZarządem ZKwP. Takie określenie znacznie lepiej określa charakter czynności podejmowanych przez tenże pseudoZarząd.

Ponieważ Bank Millenium pozbawił pseudoZarząd dostępu do konta bankowego Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce, pseudoZarząd wpadł na pomysł, że założy sobie konto w Podhalańskim Banku Spółdzielczym w Zakopanem i pismem Skarbnika pseudoZarządu Pana Tadeusza Wirmańskiego „nakazał” kierowanie środków należnych Zarządowi Głównegmu na tenże rachunek. Już sam pomysł jest kuriozalny, skoro bowiem jeden bank nie uzneje legitymacji pseudoZarządu do dysponowania środkami Zarządu Głównego, to co z tego, w  innym banku będzie można.

Pobierz w formacie .pdf lub odśwież stronę i skorzystaj z czytnika poniżejJuż sam numer rachunku wskazywał, że nie jest to konto Zarządu Głównego a subkonto Oddziału ZKwP w Zakopanem. Pismo domagające się kierowania środków należnych Zarządowi Głównemu na subkonto Oddziału ZKwP w Zakopanem nosi znamiona wyłudzenia o czym zawiadomiono Prokuraturę. Zarząd Główny ostrzegł wszystkie Oddziały Związku, że środki należne Zarządowi Głównemu a kierowane na rachunek Oddziału w Zakopanem nie będą uznane za wpłacone na rzecz Zarządu Głównego.

Pobierz w formacie .pdf lub odśwież stronę i skorzystaj z czytnika poniżejW odpowiedzi Pani Anna Rogowska pismem z dnia 21 listopada 2019 r. skierowanym do wszystkich Oddziałów Związku oświadczyła, że rachunek bankowy w Podhalańskim Banku Spółdzielczym jest rachunkiem Zarządu Głównego ZKwP (oczywiście pomijając ten fakt, że nie jest upraniona do dysponowania środkami finansowymi Zarządu Głównego).

Pobierz w formacie .pdf lub odśwież stronę i skorzystaj z czytnika poniżejJest to oczywiste kłamstwo, co wynika w sposób jednoznaczny z informacji udzielonej przez bank.

Pobierz w formacie .pdf lub odśwież stronę i skorzystaj z czytnika poniżej


 

Kłamstwa pseudoZarządu ujawnił Zarząd Główny ZKwP w piśmie skierowanym do Członków ZKwP 6 grudnia 2019 r. Pobierz w formacie .pdf


W taki oto sposób od kilku miesięcy pseudoZarząd Związku Kynologicznego w Polsce działa na szkodę Związku wprowadzając w błąd zarówno Członków Związku jak i Konsumentów co do swojej legitymacji do reprezentowania Związku oraz kłamiąc co do  swoich czynności.