Gru 2019
Lobbing organizacji prozwierzęcych

W Poznaniu odbyło się (10 grudnia 2019 r.) posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W zasadzie było to spotkanie lobbingowe (w pozytywnym znaczeniu tego słowa). Posłowie zostali zaproszeni do Poznania przez Panią Ewę Zgrabczyńską, dyrektor poznańskiego zoo. Dyrektorka zoo starała się przekonać świeżo wybranych posłów do koniecznych zmian w ustawodawstwie, zaznaczając, że temat jest palący i wymaga szybkich działań. Prezentowała filmy z przechwycenia tygrysów z transportu z Włoch do Rosji, nagranie jednego drapieżnika, który zmarł na granicy polsko-białoruskiej, a także materiał z konfiskaty zwierząt z prywatnego cyrku w Pyszącej pod Śremem.

W spotkaniu licznie reprezentowane były organizacje prozwierzęce.

– Wszyscy jako organizacje prozwierzęce walczymy o zmianę prawa na co dzień, dlatego też tu jesteśmy. Mamy XXI wiek, dość barbarzyństwa wobec zwierząt – mówiła Katarzyna Śliwa-Łobacz, prezes fundacji Mondo Cane.

Posłowie zadeklarowali szybkie przystąpienie do prac legislacyjnych oraz uwzględnienie w projekcie ustawy zgłaszanych postulatów.

Czy w toku prac legislacyjnych zabezpieczone będą interesy hodowców zrzeszonych w Związku Kynologicznym w Polsce ? Na to pytanie trudno jest dzisiaj odpowiedzieć.

Zob.: głoswielkopolski.pl

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt