Gru 2019

O działaniach Głównej Komisji Rewizyjnej ZKwP

O działaniach Głównej Komisji Rewizyjnej ZKwP

Jest faktem, że 31 maja 2019 r. to Zjazd Delegatów ZKwP podjął uchwały niezgodne z prawem wywołując konflikt osobowy w Zarządzie Głównym ZKwP; podobnie to Delegaci na Zjazd, mimo ostrzeżenia organu nadzoru, że nie uzna „zjazdu” zwołanego przez nieuprawniony organ na dzień 4 wrzęsnia 2019 r. wzięli w tym „zjeździe” udział i podjęli „uchwały”, które organ nadzoru zaskarżył jako nieistniejące. Podobnie w dniu 19 października 2019 r. to Delegaci na Zjazd doprowadzili do zerwania legalnie zwołanego Nadzwyczajnego Zjazdu ZKwP, uniemożliwiając dokonanie uzupełniających wyborów Członków Zarządu Głównego. Warto jednak zastanowić się nad rolą Głównej Komisji Rewizyjnej ZKwP w zainicjowaniu i eskalacji konfliktu osobowego w Zarządzie Głównym Związku. Otóż zmiany statutowe podczas […]