Gru 2019
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów ZKwP – 11 stycznia 2020 r.

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce zwołał na 11 stycznia 2019 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Zwołanie Zjazdu jest konieczne w celu uzupełnienia składu osobowego Zarządu Głównego, bowiem wobec złożonych rezygnacji z członkostwa w Zarządzie, Zarząd Główny liczy obecnie 21 osób zamiast statutowo przewidzianych 25 osób.

Pobierz w formacie .pdf lub odśwież stronę i skorzystaj z przeglądarki poniżej:Przypomnijmy:

31 maja 2019 r. odbył się Zwyczajny Zjazd Delegatów, który podjął uchwały niezgodne ze Statutem ZKwP i prawm powszechnie obowiązującym;

4 września 2019 r. odbyło się spotkanie Delegatów na Zjazd, które Delegaci uznali za prawidłowo zwołany Nadzwyczajny Zjazd Delegatów, mimo ostrzeżenia ze strony organu nadzoru, co w rezultacie doprowadziło do zaskarżenia przez organ nadzoru podjętych uchwał i odrzuceniu w postępowaniu rejestrowym wniosków o ich ujawnienie w KRS.

19 października 2019 r. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołany przez ujawniony w KRS Zarząd Główny ZKwP, został przez Delegatów zerwany, poprzez uznanie, że zwołany został przez organ nieuprawniony.