Maj 2020

Sąd Rejonowy oddalił wniosek Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla ZKwP

Sąd Rejonowy oddalił wniosek Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla ZKwP

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy oddalił wniosek Prezydenta m.st. Warszawy o ustanowienie kuratora dla Związku. Postanowienie nie jest prawomocne. Jednocześnie 7 maja 2020 r. Sąd zawiadomił o wyznaczonej na dzień 25 czerwca 2020 r. rozprawie w przedmiocie rozpoznania wniosku Prezydenta m.st. Warszawy o uchylenie uchwał podjętych przez Zjazd Delegatów w dniu 31 maja 2019 r. na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej w zakresie zmian Statutu Związku.  

Oświadczenie Adwokata Jerzego Marcina Majewskiego

Oświadczenie Adwokata Jerzego Marcina Majewskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 stycznia 2020 roku wygasło moje upoważnienie do działania na rzecz Związku Kynologicznego w Polsce; zarówno w procesie legislacyjnym w zakresie działań lobbingowych jak i w zakresie kształtowania wizerunku Związku w Internecie. Z dniem 1 stycznia 2020 roku prawa do domeny zkwp.info oraz zkwp.blog i zkwp.eu przekazuję do dyspozycji Sekretarza Związku Kynologicznego w Polsce, Pana Adama Stasiaka; podobnie prawa autorskie do dotychczasowych wpisów w witrynie Pies Rasowy ZKwP.info przekazuję do dyspozycji Pana Sekretarza; tym samym czuję się zwolniony z odpowiedzialności za treść i dalsze funkcjonowanie witryny Pies Rasowy ZKwP.info od dnia 1 stycznia 2020 r.