Polska Księga Rodowodowa

Polska Księga Rodowodowa PKR, to prowadzony przez Związek Kynologiczny w Polsce  rejestr psów rasowych, w którym ujawnia się przynależność psa do rasy ustalonej wzorcem FCI, płeć , datę urodzenia i co najmniej cztery pokolenia pochodzenia wstępnego, przydomek hodowlany hodowcy psa i jego dane osobowe oraz dane właściciela psa. Polska Księga Rodowodowa składa się z Księgi Głównej oznaczanej jako PKR, oraz z księgi wstępnej PKR.KW, do której wpisuje się psy spełniające wszystkie wymogi przynależności do rasy, za wyjątkiem czteropokoleniowego pochodzenia. Pies wpisany do PKR.KW uznawany jest za psa rasowego. PKR prowadzona jest od 1938 r., a pełna dokumentacja rodowodowa – po stratach wojennych – przechowywana jest w Związku od 1949 r. Obecnie PKR prowadzona jest w formie elektronicznej, a rodowody psów – wypisy z PKR – wydawane są w formie poświadczonego wydruku z księgi.Ładowanie…
Od góry