Definicja psa rasowego w prawie polskim

Polskie prawo nie definiuje pojęcia psa rasowego.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r., była ustawą wadliwą. Spod zakazu rozmnażania psów wyłączone zostały hodowle należące do ogólnopolskich stowarzyszeń kynologicznych. Intencją ustawodawcy było poddanie legalnych hodowli kontroli Związku Kynologicznego w Polsce, jako jedynej krajowej organizacji będącej członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI.

Skutek nowelizacji był odwrotny od zamierzonego i jest to akademicki przykład złej legislacji. Zamiast ograniczenia pseudohodowli zaczęły masowo powstawać ogólnopolskie stowarzyszenia – liczące niekiedy nie więcej niż trzy osoby, – zakładane przez pseudohodowców. Było to wynikiem zrezygnowania w 2011 r. ze zdefiniowania w ustawie pojęcia psa rasowego.

Podejmując w 2017r. na nowo prace nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt Posłowie, bez względu na swoją przynależność klubową w Parlamencie, zaproponowali prawne zdefiniowanie pojęcia pies rasowy. Pierwotna propozycja poselska, zarówno w projekcie PiS jak i w projekcie PO była wadliwa. W sporządzonej opinii, przyjętej przez Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce wskazano, że – podobnie jak w 2011 r. – proponowane przepisy będą łatwe do obejścia.

3 stycznia 2019 r. Posłowie wnieśli autopoprawkę do pierwotnego projektu. Zgodnie z tą autopoprawką proponuje się, aby za psa rasowego uznawać psa wpisanego do Polskiej Księgi Rodowodowej Związku Kynologicznego w Polsce bądź do zagranicznego rejestru uznawanego przez ten Związek.

Związek Kynologiczny w Polsce wyraża zadowolenie z obecnego brzmienia projektowanego przepisu i liczy na jego uchwalenie. Jednocześnie ZKwP jest świadom odpowiedzialności i konieczności dostosowania swoich regulacji regulaminowych do nowego brzmienia ustawy.

Proponowana definicja – co było do przewidzenia – spotkała się z krytycznym przyjęciem ze strony różnych organizacji, które w swej nazwie określają się jako kynologiczne. Wiele z tych organizacji, pretendujących do reprezentowania środowiska kynologicznego w Polsce, to stowarzyszenia powstałe po 2012 r. w celu obchodzenia przepisów i intencji ustawodawcy. Powołują one rady, wystosowują apele, zarzucają poselskiej propozycji niekonstytucyjność. Na te zarzuty na bieżąco będziemy odpowiadali w dziale tematycznym Legislacja.

 

Od góry

Nigdy nie kupuj psa z pseudohodowli. Jeśli stwierdzisz, że w pseudohodowli psy są źle traktowane, nie wahaj się, zawiadom policję, władze samorządowe oraz organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt. Zgłoś sprawę do ZKwP

Ładowanie…
Od góry

Kupując psa rasowego żądaj metryki psa. Sprawdź czy metryka na pewno jest wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce.