Misja tej witryny

O tej witrynie

Witryna internetowa ZKwP.info prowadzona jest przez grupę członków Związku Kynologicznego w Polsce za zgodą Zarządu Związku. Witryna nie jest oficjalną stroną organów statutowych ZKwP.

Mimo, że podtytuł naszej witryny brzmi PIES RASOWY, nie jest to witryna o psach i rasach. Takich stron jest w sieci wiele i z łatwością je znajdziecie. Uzasadnieniem podtytułu naszej witryny jest to, że jest to witryna o pojęciu psa rasowego w prawie polskim; o tym jakie to ma znaczenie dla hodowli psów rasowych, dla likwidacji pseudohodowli, których warunki prowadzenia to częstokroć znęcanie się nad zwierzętami. Jest to witryna o tym jak w majestacie prawa oszukiwani są konsumenci, którym sprzedaje się psy z dokumentacją nieuznawaną przez Międzynarodową Federację Kynologiczną FCI.


ZKwP.info prowadzona jest w celu promocji Polskiej Księgi Rodowodowej ZKwP jako jedynego wiarygodnego rejestru psów rasowych w Polsce i została zawieszona w sieci 1 lutego 2019 r. w związku z trwającymi w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej pracami legislacyjnymi nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, w której Posłowie proponują zdefiniowanie pojęcia psa rasowego jako psa wpisanego do Polskiej Księgi Rodowodowej ZKwP.


W publikowanych artykułach pokazujemy w jaki sposób doszło do tego, że przepisy prawa zamiast ograniczyć liczbę pseudohodowli Polsce, przyczyniły się do rozwoju – działających formalnie w zgodzie z prawem – pseudostowarzyszeń kynologicznych i prozwierzęcych.


Uzasadniamy konieczność pilnej nowelizacji przepisów prawa oraz odpowiadamy na zarzuty rzekomej niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej projektów rozwiązań prawnych, przedstawionych przez Posłów w autopoprawce z 3 stycznia 2019 r..

Odpowiadamy na zarzuty, kierowane w stosunku do Posłów jakoby proponowane rozwiązania legislacyjne naruszały zasady konkurencji gospodarczej i służyły praktykom monopolistycznym na rynku.


Jednocześnie ujawniamy nierzetelne praktyki w obrocie psami rasowymi polegające na podszywaniu się różnych organizacji pod szyld Związku Kynologicznego w Polsce i oferowaniu do sprzedaży psów z dokumentami rodowodowymi nieuznawanymi przez Związek Kynologiczny w Polsce i Międzynarodową Federację Kynologiczną – FCI. Uznajemy te praktyki za oszukańcze i przestrzegamy potencjalnych nabywców przed próbami oszustwa.


Staramy się także promować i wspierać prozwierzęce organizacje społeczne, walczące z bezdomnością zwierząt i znęcaniem się nad zwierzętami. Będziemy umieszczać na stronie artykuły innych witryn internetowych zajmujących się tą tematyką; oczywiście za ich zgodą i z podaniem linku do źródła.


Mamy nadzieję, że nasza witryna wpłynie na poprawę świadomości społecznej problematyki ochrony zwierząt, a Parlamentarzystom pomoże podjąć właściwe decyzje.

Działy tematyczne publikacji

Publikacje w witrynie ZKwP.info podzielone są na działy tematyczne. Klikając poniżej w tytuł działu, otworzysz wypis artykułów w tym dziale. Niektóre publikacje zamieszczane są w więcej niż jednym dziale tematycznym.


Wszystkie wpisy

Otworzysz wszystkie artykuły w układzie chronologicznym bez podziału na tematykę.


Legislacja

Tutaj znajdziesz artykuły na temat trwających prac legislacyjnych w Sejmie RP nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, w której Posłowie proponują zdefiniowanie pojęcia psa rasowego jako psa wpisanego do Polskiej Księgi Rodowodowej ZKwP.


Lobbing

Tutaj umieszczane są informacje o działaniach lobbingowych podejmowanych przez Związek i na rzecz Związku.


Polemiki i opinie

W tym dziale publikujemy artykuły, polemiki i opinie prawne na temat proponowanych rozwiązań prawnych.


Pseudohodowle i ochrona zwierząt

Przybliżamy problematykę tzw. pseudohodowli, w których warunki częstokroć wyczerpują znamiona znęcania się nad zwierzętami. Działania ustawodawcy i wspierającego te działania Związku, jako główny cel zmian legislacyjnych wskazują likwidację pseudohodowli. Będziemy także udostępniali ZKwP.info organizacjom zwalczającym pseudohodowle.


Inne organizacje kynologiczne

W Polsce powstało po 2012r. wiele stowarzyszeń, częstokroć kilkuosobowych, mieniących się organizacjami kynologicznymi. Organizacje te nierzadko podszywają się pod Związek Kynologiczny w Polsce, wprowadzając w błąd potencjalnych nabywców psów rasowych. Staramy się nie stygmatyzować wszystkich organizacji wierząc, że są pośród nich  takie, które szczerze działają na rzecz dobra zwierząt. Jednak ujawniamy te przypadki, w których działania tych organizacji są nieetyczne bądź wręcz oszukańcze.


Porady praktyczne

Praktyczne rady jak uniknąć oszustów podszywających się pod Związek Kynologiczny w Polsce. Informacje o dokumentach rodowodowych nieuznawanych przez ZKwP i FCI.


Baw się z naszym psem

To dział zabawowy. Trochę anegdot, ciekawostek, rozrywki; czyli trochę oddechu od tematyki legislacyjnej, a nawet kynologicznej. Na początek graficzna zabawa w kolorowanie naszych zwierzaków zasiadających w parlamencie.


 


 

Od góry

Baw się z naszym psem

Spróbuj odkryć a potem pokolorować obrazek, kursorem na ekranie monitora bądź palcem na ekranie smartfona.

NAJNOWSZE WPISY

CHRONOLOGICZNIE BEZ PODZIAŁU NA TEMATYKĘ

Ładowanie…