Pseudohodowle

Termin pseudohodowla został ukuty w środowisku miłośników psów rasowych i zarejestrowanych hodowców na określenie osób, które masowo rozmnażają nierasowe zwierzęta dla zysku. Popularny jest głównie wśród kynologów, osób pracujących w schroniskach dla zwierząt. Najczęściej nazwę stosuje się w odniesieniu do nielegalnych hodowli psów, rzadziej kotów.

Do 1 stycznia 2012 roku (wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt) polskie prawo nie regulowało procederu ich prowadzenia. Od tego dnia rozmnażanie psów i kotów w celach handlowych jest zabronione (zakaz ten nie dotyczy zarejestrowanych hodowli). Ponadto zabrania się wprowadzania do obrotu psów i kotów na targowiskach, targach i giełdach oraz prowadzenia takich miejsc z ich sprzedażą. Złamanie tych zakazów jest karalne. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia tego czynu oraz przedmiotów z niego pochodzących, jak również może orzec przepadek zwierzęcia. Można także orzec nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel związany z ochroną zwierząt. Znowelizowana ustawa również zakazuje pod karą aresztu lub grzywny nabywania psów i kotów w tych miejscach. Wszystkie ww. czyny są wykroczeniem.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. była ustawą wadliwą. Spod zakazu rozmnażania psów wyłączone zostały hodowle należące do ogólnopolskich stowarzyszeń kynologicznych. Intencją ustawodawcy było poddanie legalnych hodowli kontroli Związku Kynologicznego w Polsce, jako jedynej krajowej organizacji będącej członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI. Pseudohodowcy z łatwością obeszli zakaz ustawowy. Od 2012 r. masowo zaczęły powstawać „ogólnopolskie stowarzyszenia kynologiczne” jako stowarzyszenia rejestrowe zakłdane przez minimum 15 osób a nawet jako stowarzyszenia zwykłe, zakładane przez 3 osoby, które następnie tworzyły „związki stowarzyszeń”. Tak powstające stowarzyszenia często mieściły się pod tym samym adresem a ich zarządy składały się z osób powiązanych rodzinnie. Co bardziej obrotni pseudo hodowcy, dla uwiarygodnienia się, przystępowali do międzynarodowych organizacji, nieuznawanych przez światowy ruch kynologiczny w tym FCI.

Pseudohodowle prowadzone są często w sposób graniczący ze znęcaniem się nad zwierzętami, bez zachowania jakichkolwiek standardów hodowlanych.


W sieci znajdziesz wiele opisów, publikowanych przez organizacje społeczne, obrazujących okrucieństwo pseudo-hodowców.

 

eHaker

KUPUJĄC Z TAKICH „HODOWLI” PRZYCZYNIASZ SIĘ DO MALTRETOWANIA PSÓW

Od góry

Nigdy nie kupuj psa z pseudohodowli. Jeśli stwierdzisz, że w pseudohodowli psy są źle traktowane, nie wahaj się, zawiadom policję, władze samorządowe oraz organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt. Zgłoś sprawę do ZKwP

Ładowanie…
Od góry

Kupując psa rasowego żądaj metryki psa. Sprawdź czy metryka na pewno jest wystawiona przez Związek Kynologiczny w Polsce.